กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ปฏิทินกิจกรรม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

EMailพิมพ์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติMap
Street:
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ZIP:
10900
City:
กรุงเทพฯ
State:
กรุงเทพ
Country:
Country: th

Description

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
16 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2562 0123 ต่อ 6211-3, 0 2562 0133
โทรสาร 0 2562 0132
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  
 
วันที่/Date กิจกรรม/Title สถานที่/Venue จังหวัด/City ประเภท/Type
19.01.2010 - 19.01.2010
08.30 น. - 16.30 น.
สัมมนาโครงการ Development of Technical Capacity for Sustainable Radiation and Waste สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ กิจกรรมอบรม/สัมมนา
25.01.2010 - 29.01.2010
08.30 น. - 16.30 น.
อบรม การตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนหน้า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ กิจกรรมอบรม/สัมมนา
27.10.2010
00.00 น.
วันครบรอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี , ปส.

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป