กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ปฏิทินกิจกรรม ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

EMailพิมพ์

ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

Map
Street:
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ZIP:
10400
City:
กรุงเทพฯ
Country:
Country: th

Description

75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 333 3700 โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริป
เว็บไซต์ : http://www.most.go.th 

  
 
วันที่/Date กิจกรรม/Title สถานที่/Venue จังหวัด/City ประเภท/Type
09.10.2008
11.00 น.
แถลงข่าว Clever Camp ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี , พว.
24.07.2009
09.20 น.
รมว.วท. เปิดการประชุมสัมชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี
24.07.2009
13.00 น.
เสวนาคุยกัน..ฉันท์วิทย์ เรื่อง เทคโนโลยีสุญญากาศฯ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี , สป.
27.07.2009
15.30 น.
รมว.วท. แถลงข่าวสภาวิชาชีพ (รอยืนยัน) ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี
02.09.2009
10.00 น.
แถลงข่าวโครงการสัมมนาการลงทุนในธุรกิจโรงไฟ้ฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี
02.09.2009
14.00 น.
มอบรางวัลการประกวดเพลงประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี
17.09.2009
10.00 น.
แถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเกษตร ABIC2009 ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ ปลัดกระทรวง
15.10.2009
09.00 น.
09:00 แถลงข่าว เรื่อง การระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (รอยืนยัน) ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี
02.11.2009
14.00 น.
14:00 แถลงข่าวเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี
05.11.2009
14.00 น.
14:00 แถลงข่าว "สนุกคิดกลวิทยาศาสตร์ กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ" ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี
09.11.2009
11.00 น.
11:00 แถลงข่าวปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ในช่วงปลายปี ประจำปี 2552 ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี
09.11.2009
16.00 น.
16:00 งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันดาราศาสตร์ฯ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี
20.11.2009
12.00 น.
12:00 ประธานในพิธีลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่าง สวทช. กับ บ.เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ์ จำกัด ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี
04.01.2010
11.00 น.
แถลงข่าวงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี,ทุกหน่วยงาน
05.01.2010
14.30 น.
แถลงข่าวความสำเร็จงานวิจัยพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี , นว.
07.01.2010
14.00 น.
มอบรางวัลการประกวดโครงการ NSM Virtual Exhibition Award ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี , อพ.
08.01.2010
13.30 น.
งานแถลงข่าว "Astronomy Beyond 2009 และสุริยุปราคาแห่งปี 2553" ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี , ดร.
13.07.2010
14.00 น.
14:00 แถลงข่าวโครงการยุวทูตดาราศาสตร์ "ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน" ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี
14.07.2010
15.00 น.
15:00 แถลงข่าว "ผลสำเร็จการบดทำลายลำไยค้างสต็อก ปี 2546 และ 2547" ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป