กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ค้นหาประกาศ/คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 56/2557 เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถานในบางพื้นที่เพิ่มเติม Bhusit Phoseang 932
62 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 55/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Bhusit Phoseang 836
63 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 51/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ Bhusit Phoseang 971
64 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 50/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม Bhusit Phoseang 877
65 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 54/2557 เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถานในบางพื้นที่เพิ่มเติม Bhusit Phoseang 785
66 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม Bhusit Phoseang 928
67 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 48/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม Bhusit Phoseang 873
68 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 53/2557 เรื่อง กำหนดให้ผู้กระทำความผิดในบางกรณีไม่อยู่ภายใต้บังคับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 37/2557 Bhusit Phoseang 883
69 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 47/2557 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่างๆ Bhusit Phoseang 927
70 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม Bhusit Phoseang 858
 
หน้า 7 จาก 17
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป