กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก สื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ คลังภาพกิจกรรม ประชุมผู้บริหาร วท.3/58 ติดตามความคืบหน้าข้อสั่งการนายกฯ 43 ประเด็น
Search

(28 เม.ย.58) ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุงรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมหารือข้อราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน โดยได้มีการรายงานความคืบหน้าตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จำนวน 43 เรื่อง 

ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ 15 เรื่อง ด้านสังคมจิตวิทยา 5 เรื่อง ด้านบริหารราชการแผ่นดิน 9 เรื่อง ด้านกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมถึงมติคณะ กรอ. 2 เรื่อง และอื่นๆอีก 12 เรื่อง ซึ่งมีความคืบหน้าการดำเนินงานตามลำดับ
 
สำหรับประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการแปรรูปยางพาราซึ่งกำหนดให้ดำเนินการตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลู่-ลานกรีฑานั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับการขอใช้พื้นที่จากสำนักงานการศึกษา กทม.เพื่อขอใช้พื้นที่โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เป็นศูนย์ทดสอบดังกล่าว 
 
นอกจากนี้ในส่วนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เห็นควรให้เร่งจัดทีมงานทำหน้าที่เป็นกลไกตรวจสอบข่าวโดยสามารถกลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นได้รวดเร็ว ให้จัดทำแผนการออกอากาศชี้แจ้งข้อมูลต่อประชาชนผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยหรือช่องทางอื่นๆตลอดจนมอบคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ประเมินผลแถลงข่าวรอบ 6 เดือน โดยมอบกลยุทธ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเปรียบเทียบกับกระทรวงอื่นๆอาจจัดกลุ่ม ( re-package ) ให้สังคมเห็นภาพได้ชัดขึ้น มีการระบุผลงานให้ออกมาในเชิงตัวเลข นอกจากนี้ให้บูรณาการจัดกิจกรรม Open House ของหน่วยงานในสังกัดที่สามารถรับรู้ได้ตลอดทั้งปี

ดูคลังภาพข่าวได้ที่นี่ http://www.most.go.th/main/index.php/news/gallery/category/50.html

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/4511--358-43-.htmlหน้า 1 จาก 2
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป