กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา elearning

ทั้งหมด 99 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 10
41. น้ำหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, น้ำ]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
42. Climate Change : ภาวะโลกร้อนอันตรายจากน้ำมือมนุษย์
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, Climate, ภาวะโลกร้อน]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
43. สึนามิ
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, สึนามิ]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
44. ดินรอบตัวเรา
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ดิน]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
45. พายุ
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, พายุ]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
46. แกะรอยตามสายโทรศัพท์
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, โทรศัพท์]  ...
อาทิตย์, 20 มิถุนายน 2010
47. ดาวเทียม
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ดาวเทียม]  ...
อาทิตย์, 20 มิถุนายน 2010
48. โมเด็ม
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, โมเด็ม, modem]  ...
อาทิตย์, 20 มิถุนายน 2010
49. สื่อสารทันใจไปกับ 3G
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, 3G]  ...
อาทิตย์, 20 มิถุนายน 2010
50. RFID เทคโนโลยีที่ควรรู้
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, RFID]  ...
อาทิตย์, 20 มิถุนายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป