กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา elearning

ทั้งหมด 99 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 10
31. สำรวจอวกาศ
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, อวกาศ]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
32. พลศาสตร์การบิน
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, เครื่องบิน]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
33. ธรรมชาติริมสายน้ำป่าชายเลน
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ป่าชายเลน]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
34. เอลนิโญ่ ลานีญ่า (EL-nino La-nina)
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, เอลนิโญ่, ลานีญ่า, EL-nino]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
35. ขยะอิเล็กทรอนิกส์หน้าตาเป็นอย่างไร
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ขยะ]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
36. พลาสติกมหันตภัยใกล้ตัว
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, พลาสติก]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
37. แผ่นดินไหว มหันตภัยใต้พิภพ
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, แผ่นดินไหว]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
38. โลกร้อน ทุกสิ่งที่เราทำเปลี่ยนแปลงโลก
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, โลกร้อน]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
39. ดวงอาทิตย์แหล่งพลังงานยักษ์แห่งจักรวาล
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ดวงอาทิตย์]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
40. รังสีและกากกัมมันตรังสี
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, รังสี, กัมมันตรังสี]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป