กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา NIMT

ทั้งหมด 50 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
1. NIMT-NQI
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [NIMT, NQI, infographic]  ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2016
2. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
(EventList / สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 3/4-5 หมู่ 3 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2577 5100
เสาร์, 16 มกราคม 2010
... สู่ตลาดตามความต้องการของผู้บริโภคได้     ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา  http://www.nimt.or.th เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823  e-mail: ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823 e-mail: pr@nimt.or.th       เผยแพร่ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... : นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา http://www.nimt.or.th เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823  e-mail: pr@nimt.or.th เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
6. ASEAN Reference Material Network Start-up meeting
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... : นายประสิทธิ์ บุปผาวรรณา เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823 e-mail: pr@nimt.or.th    เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
เสาร์, 23 กรกฏาคม 2016
7. NIMT-NQI
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2016
8. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
...     ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นางสาวกล่องเพชร จันทรโคตร /นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา http://www.nimt.or.th เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823 E-mail: pr@nimt.go.th ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
10. วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...          ผู้เขียนข่าว : ผู้ประสานงาน นางสาวกล่องเพชร จันทรโคตร /นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา http://www.nimt.or.th เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป