กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา 2015

ทั้งหมด 29 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
1. NBT WORLD : National Science and Technology Fair 2015
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
Tags: [วิดีโอ, คลิป, NBT WORLD, National Science and Technology Fair 2015, มหกรรมวิทยาศาสตร์, มหกรรมวิทยาศาสตร์ 2558]  ...
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2015
2. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 31 ตุลาคม 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
Tags: [คลิป, เดินหน้าประเทศไทย, Post-2015, UNGA 70]  ...
อาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2015
3. ASC 2015 Live Broadcasting Service
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, ASC 2015, Live, Broadcasting]  ...
อาทิตย์, 02 สิงหาคม 2015
Tags: [สอว., เชิญร่วมงาน, RSP, 2015]  ...
ศุกร์, 19 มิถุนายน 2015
Tags: [พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต, อินเทอร์เน็ต 2558, แบบสำรวจ, internet user profile, 2015, สพธอ.]  ...
ศุกร์, 17 เมษายน 2015
6. "การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [อาเซียน, 2015]  ...
ศุกร์, 29 กรกฏาคม 2011
... เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกันมาเป็นเวลานานแล้ว และนับตั้งแต่ มกราคม 2015 ที่ผ่านมา นับได้ว่าได้มีการยกระดับความสัมพันธ์ทางด้านวิทยาศาตร์ให้กระชับแน่นแฟ้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง  โดยผ่านกรอบความร่วมมือภายใต้โครงการ ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... อันเป็นผลพวงจากการใช้งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นการสานต่อความสำเร็จจากการจัดสัมมนาระดับภูมิภาค 2 ครั้งที่ผ่านมาที่สิงคโปร์ และมาเลเซีย ในปี 2014 และ 2015 ตามลำดับ การสัมมนาที่กรุงเทพครั้งนี้นับเป็นการสัมมนาภายนอกญี่ปุ่นเป็นครั้งที่ ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
                                                       ...
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2016
10. รายงานประจำปี 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Annual report 2015
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
รายงานประจำปี 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Annual report 2015 from Ministry of Science and Technology  ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป