กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เทคโนโลยี

ทั้งหมด 204 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 21
51. ใบสมัคร สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Attached to article: รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ใบสมัคร สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Filename: cstp-application-20120905.pdf)  ...
พุธ, 05 กันยายน 2012
52. ประกาศ สำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Attached to article: รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ประกาศ สำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Filename: cstp-detail-20120905.pdf)  ...
พุธ, 05 กันยายน 2012
53. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Attached to article: ประกาศ การเปลี่ยนแปลงวันสอบรอบแรกในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SCiUS)
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Filename: SCiUS54-shift.pdf) | Description:ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบรอบแรกในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
พฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2011
54. โครงการสัมมนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Attached to article: สัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วย การประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม)
โครงการสัมมนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Filename: 7project.doc)  ...
พุธ, 01 ธันวาคม 2010
55. พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551ราชกิจจา
(Attached to article: พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551ราชกิจจา)
พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551ราชกิจจา (Filename: prb6.pdf)  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
56. พรบ.ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 2551ราชกิจจา
(Attached to article: พรบ.ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 2551ราชกิจจา)
พรบ.ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 2551ราชกิจจา (Filename: prb5.pdf)  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
57. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534
(Attached to article: พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534)
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 (Filename: prb4.pdf)  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
58. รายละเอียดการสมัครงาน โครงการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Attached to article: ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ในส่วนบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
รายละเอียดการสมัครงาน โครงการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Filename: detail_moc.pdf)  ...
ศุกร์, 09 ตุลาคม 2009
59. ประชุมคณะกรรมการจัดงานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยประจำปี 2551
(EventList / รัฐมนตรี , สป. / ประชุมคณะกรรมการจัดงานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยประจำปี 2551)
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (รัตน์สุดา) โทร. 0 2 354 4466 ต่อ 616  ...
พุธ, 08 ตุลาคม 2008
60. รมว.วท. รับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ
(EventList / รัฐมนตรี / รมว.วท. รับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ)
รมว.วท. รับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 11 เทคโนโลยีนิวเคลียร์สู่สังคมไทย หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป