กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อินโฟกราฟิก

ทั้งหมด 93 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 10
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
52. 5 เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ GISTDA
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
53. อยู่ร่วมกันได้! "พืชจีเอ็ม" กับ "พืชทั่วไป"
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
54. "ไม่จริง" ข้าวโพดจีเอ็ม ทำให้หนูเป็นมะเร็ง
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
 
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
56. คาราวานวิทยาศาสตร์
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
57. อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
58. เมืองนวัตกรรม สู่ ประเทศไทย 4.0
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
59. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แผ่นที่ 5
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
60. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แผ่นที่ 4
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป