กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อินโฟกราฟิก

ทั้งหมด 93 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 10
11. อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, อุทยานวิทยาศาสตร์]  ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
12. เมืองนวัตกรรม สู่ ประเทศไทย 4.0
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, เมืองนวัตกรรม, ประเทศไทย 4.0]  ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
13. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แผ่นที่ 5
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, ผลประโยชน์ทับซ้อน]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
14. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แผ่นที่ 4
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, ผลประโยชน์ทับซ้อน]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
15. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แผ่นที่ 3
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, ผลประโยชน์ทับซ้อน]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
16. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แผ่นที่ 2
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, ผลประโยชน์ทับซ้อน]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
17. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แผ่นที่ 1
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, ผลประโยชน์ทับซ้อน]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
18. หลักสูตรการศึกษาทางไกล
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, ศึกษาทางไกล]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
19. MOST Startup
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, MOST Startup]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
20. Aerospace Economy Oppurtunities for SMEs
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, Aerospace, Economy Oppurtunities, SMEs]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป