กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สืบค้น

ทั้งหมด 61 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
1. ระบบสืบค้นและบริการข้อมูลดาวเทียมผ่านเครือข่าย (CUDOS)
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [สืบค้น, ดาวเทียม, CUDOS]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
2. ฐานข้อมูลแก้วและกระจก
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [ฐานข้อมูล, แก้ว, กระจก, สืบค้น, ข้อมูล, บริการ, วัตถุดิบ, วิจัย]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
3. ฐานข้อมูลเซรามิก
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [ฐานข้อมูล, เซรามิก, ทุน, สืบค้น, อุตสาหกรรม, บริการ, ข้อมูล, วิจัย]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
4. ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ของ สวทช.
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [ฐานข้อมูล, ผู้เชี่ยวชาญ, สวทช., บริการ, ทุน, วิทยาศาสตร์, สืบค้น]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
5. ฐานข้อมูลนักวิจัยของไทย
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [ฐานข้อมูล, นักวิจัย, วิทยาศาสตร์, นักเรียนทุน, ก.พ., สวทช., ข้อมูล, สืบค้น]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
6. บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [บริการ, สืบค้น, สิทธิบัตร]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
7. บริการสืบค้นเอกสารมาตรฐานของไทย
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [บริการ, สืบค้น, มาตรฐาน]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
8. บริการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรม
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [บริการ, สืบค้น, บรรณานุกรม]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
9. รายงานการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้า GMOs ในประเทศสหรัฐอเมริกา
(Attached to article: รายงานการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าและสถานะทางเทคโนโลยีชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรม (GMOs) ในประเทศสหรัฐอเมริกา)
รายงานการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้า GMOs ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Filename: gmo-in-usa.pdf)  ...
ศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2011
10. เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากวารสารสาระสังเขป Chemical Abstracts เพื่อการวิจัยและพัฒนา
(EventList / กิจกรรมอบรม/สัมมนา / เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากวารสารสาระสังเขป Chemical Abstracts เพื่อการวิจัยและพัฒนา)
สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  เปิดหลักสูตรฝึกอบรม "เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากวารสารสาระสังเขป Chemical Abstracts เพื่อการวิจัยและพัฒนา (Chemical ...
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป