กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สอบเทียบ

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. ทำเนียบห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [ทำเนียบ, ห้องปฏิบัติการ, สอบเทียบ]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
2. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิและความชื้น
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, สอบเทียบ]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
3. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, สอบเทียบ]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
4. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาว
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, สอบเทียบ]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
5. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, สอบเทียบ]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
6. บริการสอบเทียบ ด้านมวล
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, บริการสอบเทียบ]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
... รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า (มว.) พร้อมกิจกรรมให้บริการสอบเทียบ DMM โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมใบรายงานผลการสอบเทียบแก่ผู้เข้าร่วมงาน อาทิ Resolution <5.5 digits , Volt Ohm Amps Functions, Calibration ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... ไม่ว่าจะเป็นด้านห้องปฏิบัติการที่ดี ศักยภาพการทดสอบสอบเทียบที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายสาขามาใช้บริการ รวมถึงให้คำแนะนำในด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้ระบบ MSTQ รองรับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ...
อาทิตย์, 31 กรกฏาคม 2016
... รศ. ดร. เสริม จันทร์ฉาย หัวหน้าห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ,  “การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการทดสอบประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ” ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... และกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการให้บริการทดสอบ สอบเทียบ เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ ที่ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดเชิงวิชาการ  ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป