กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สมเด็จพระเทพฯ

ทั้งหมด 33 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [สมเด็จพระเทพฯ, ทำบุญใส่บาตร]  ...
พฤหัสบดี, 02 เมษายน 2015
Tags: [สมเด็จพระเทพฯ, ฉลองพระชนมายุ, 2558]  ...
พฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2015
Tags: [สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ, สมเด็จพระเทพฯ, พิธีเปิดหอดูดาว, นครราชสีมา]  ...
จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014
Tags: [พิธีวางพวงมาลา, สมเด็จพระเทพฯ, รัฐพิธีที่ระลึก, ร.4]  ...
พุธ, 01 ตุลาคม 2014
Tags: [สมเด็จพระเทพฯ, สุริยุปราคา]  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
Tags: [สมเด็จพระเทพฯ, สุริยุปราคา]  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
...          ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จไปที่ CERN และTMEC สวทช. มีโครงการที่ทำงานร่วมกับ CERN Conseil Européen pour la Recherche Nuclé ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
8. Clipping วท ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ร.ร.พระปริยัติฯสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ   มติชน (กรอบบ่าย) 10  ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
9. Clipping วท ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดระบบลำเลียงแสงผลึกศาสตร์ แห่งแรกในอาเซียน พิมพ์ไทย 10 ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2015
10. Clippingวท. ประจำวันที่ 30 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา สมเด็จพระเทพฯ กรุงเทพธุรกิจ 16  ...
พฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป