กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ศลช.

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
21. กระทรวงวิทย์ คิดส์เดย์ (Kids Day) ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.)สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)(สซ.)สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)(สสนก.)สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.)ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)(ศลช.)ทั้งนี้ยังมี ...
จันทร์, 07 มกราคม 2013
... จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลเกมส์มหาสนุก สทน.เป็นหน่วยงานชนะเลิศ สป.วท.รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านการประกวดร้องเพลง ศลช. เป็นหน่วยงานชนะเลิศ รองลงมาคือ ...
จันทร์, 02 เมษายน 2012
23. โครงสร้างหน่วยงาน
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
... ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)        ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
24. หน้าที่ความรับผิดชอบ
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
... (องค์การมหาชน) (ศลช.) หมายเหตุ หน่วยงานที่อยู่ในระหว่างยกฐานะเป็นองค์การมหาชน 1 หน่วยงาน • สถาบันปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ    ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
ศูนย์ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูล Up to Date แบบ Real time รอสักครู่ นะคะ สำนักงานรัฐมนตรี เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง ...
อังคาร, 23 มีนาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป