กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภัยแล้ง

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. Clipping วท ประจำวันที่ 23 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน 7 'ก้าวข้ามภัยแล้ง'ด้วยกัน       ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
... หากเราได้ศึกษาและวิจัยอย่างจริงจัง เราจะพบว่าป่าให้ชีวิต น้ำให้ความร่มเย็น ป้องกันภัยแล้ง และประโยชน์อีกมากมาย ดังนั้นการหันมาใส่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจะทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ระหว่างมนุษย์ ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2016
43. Clipping วท ประจำวันที่ 19 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  New)108 1,5 ลุ้นนักภัยแล้ง  ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
... เกษตรแนวใหม่ Smart Farmer อะไรก็แล้วแต่ ที่เราเรียกกัน เพื่อเป็นการสืบสานตามรอยของบรรพบุรุษที่บ้านเกิด แล้วก็รู้ถึงความอะไร ปัจจัยต่าง ๆ ในเรื่องของปัญหาภัยแล้ง-ราคาข้าวที่ตกต่ำ การใช้ปุ๋ยเคมีที่มีพิษ ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
45. Clipping วท ประจำวันที่ 5 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบบ่าย) 1,6 แนวโน้ม'ไทยกับ..ภัยแล้งปี59     ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
46. Clipping วท ประจำวันที่ 4 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน 1,6 แนวโน้ม'ไทยกับ..ภัยแล้งปี59    ...
จันทร์, 04 มกราคม 2016
47. Clipping วท ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... สู้วิกฤติภัยแล้ง"    มติชน (กรอบบ่าย) 6  ...
จันทร์, 21 ธันวาคม 2015
48. Clipping วท ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว คมชัดลึก 1,2 คอลัมน์ เรื่องเล่าข่าวดัง 'ละอ่อนฮักน้ำลาว'สู้วิกฤติภัยแล้ง    ...
จันทร์, 21 ธันวาคม 2015
49. Clipping วท ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบบ่าย) 10 คอลัมน์ เรดดี้ ทูโชว์ 'เทคโนโลยีนาโน' พัฒนาคุณภาพน้ำจากภัยแล้ง       ...
อังคาร, 08 ธันวาคม 2015
        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีจัดการปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป