กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ฟ้าทอฝัน

ทั้งหมด 15 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ฟ้าทอฝัน, The Inspiring King]  ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
2. The Inspiring King Season One ep.5 "กำลังใจ...ข้ามกาลเวลา"
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ฟ้าทอฝัน)
Tags: [ฟ้าทอฝัน, The Inspiring King]  ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
3. The Inspiring King Season One ep.4 "คิดอิสระ...สู่ความสำเร็จ"
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ฟ้าทอฝัน)
Tags: [ฟ้าทอฝัน, The Inspiring King]  ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
4. The Inspiring King Season One ep.3 "เข้าใจ...เพื่อเข้าถึง"
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ฟ้าทอฝัน)
Tags: [ฟ้าทอฝัน, The Inspiring King]  ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
Tags: [ฟ้าทอฝัน, The Inspiring King]  ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
6. The Inspiring King Season One ep.1 "เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ"
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ฟ้าทอฝัน)
Tags: [ฟ้าทอฝัน, The Inspiring King]  ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
 The Inspiring King Season One ep.6 "มุ่งมั่นไปต่อ...ด้วยศรัทธาในความเพียร...  
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
8. The Inspiring King Season One ep.5 "กำลังใจ...ข้ามกาลเวลา"
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ฟ้าทอฝัน)
 The Inspiring King Season One ep.5 "กำลังใจ...ข้ามกาลเวลา"  
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
9. The Inspiring King Season One ep.4 "คิดอิสระ...สู่ความสำเร็จ"
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ฟ้าทอฝัน)
The Inspiring King Season One ep.4 "คิดอิสระ...สู่ความสำเร็จ"  
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
10. The Inspiring King Season One ep.3 "เข้าใจ...เพื่อเข้าถึง"
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ฟ้าทอฝัน)
 The Inspiring King Season One ep.3 "เข้าใจ...เพื่อเข้าถึง"  
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป