กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นวัตกรรม

ทั้งหมด 133 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 14
Tags: [รายการเดินหน้าประเทศไทย, คูปองวิทย์, โอทอป, คูปองนวัตกรรม]  ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
2. คิดต่าง...สร้างนวัตกรรม
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [นวัตกรรม]  ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
3. What is innovation
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [นวัตกรรม]  ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
4. เมืองนวัตกรรม
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [นวัตกรรมอาหาร, Food Innopolis]  ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
5. นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [นวัตกรรม, ธุรกิจใหม่]  ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
6. นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
Tags: [นวัตกรรม, ธุรกิจใหม่]  ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
7. แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [เทคโนโลยี, นวัตกรรม]  ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
8. โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [นวัตกรรม, สนช., นักวิจัย]  ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
9. ร่วมค้นหาขุมทรัพย์ STI
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [STI, งานวิจัย, นวัตกรรมบนฐานข้อมูล]  ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
Tags: [สนช., พยาธิ, ย่านนวัตกรรม]  ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป