กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา จีเอ็ม

ทั้งหมด 14 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. อยู่ร่วมกันได้! "พืชจีเอ็ม" กับ "พืชทั่วไป"
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, พืชจีเอ็ม, พืชทั่วไป]  ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, ข้าวโพด, จีเอ็ม, มะเร็ง]  ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
Tags: [จีเอ็มโอ, GMO, เทคโนโลยีชีวภาพ, ดัดแปลงทางพันธุกรรม]  ...
ศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2011
4. อยู่ร่วมกันได้! "พืชจีเอ็ม" กับ "พืชทั่วไป"
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
...               ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง เป็นตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างผลกระทบที่สำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม  ตั้งแต่เป็นผู้บุกเบิกและจัดตั้งห้องปฏิบัติการการตรวจสอบจีเอ็มโอ  ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
7. Clipping วท ประจำวันที่ 28 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ Innovation เตรียมพืชเผชิญอากาศป่วนแบบไม่พึ่งจีเอ็มโอ     ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
8. Clipping วท ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  หน้า 1, 3 'พ.ร.บ.จีเอ็มโอ'ข้อดี-ข้อเสีย! มติชน  ...
ศุกร์, 11 ธันวาคม 2015
9. Clipping วท ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว เดลินิวส์ 3 ยก7ข้อจี้รบ.ชะลอร่างพ.ร.บ.จีเอ็มโอ  ...
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
10. Cilpping วท ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  9 คอลัมน์ SCIWATCH 3องค์กรติวเข้มการใช้จุลินทรีย์จีเอ็ม      ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป