กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การแพทย์

ทั้งหมด 78 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 8
61. Clipping วท ประจำวันที่ 22 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  B4 คอลัมน์ เอสเอ็มอีมอนิเตอร์ หนุนสตาร์ทอัพการแพทย์     สยามรัฐ  ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
62. Clipping วท ประจำวันที่ 22 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ B4 คอลัมน์ เอสเอ็มอีมอนิเตอร์ หนุนสตาร์ทอัพการแพทย์  ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... สวทช. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มุ่งมั่นสร้างผลงานที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านต่างๆ ได้แก่ การเกษตรและอาหาร ทรัพยากรชีวภาพ การแพทย์และสาธารณสุข พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
64. Clipping วท ประจำวันที่ 19 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ SCIWATCH 3 ฝ่ายพัฒนาทดสอบพันธุกรรมทางการแพทย์     ...
อังคาร, 19 เมษายน 2016
65. Clipping วท ประจำวันที่ 16 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 12 ปลัดวท.ชู"การแพทย์"เปิดอุทยานวิทย์อีสาน       ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
66. Clipping วท ประจำวันที่ 8 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 5 กรมวิทย์ฯ เชิดชูผู้สร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์   ...
ศุกร์, 08 เมษายน 2016
67. Clipping วท ประจำวันที่ 4 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 3 กรมวิทย์ฯ เชิดชูผู้สร้างสรรค์ ผลงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์     ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
...         ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งทางการแพทย์ ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2016
69. Clipping วท ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรมวิทย์ ฯ เดินหน้าจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24   ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)  ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2016
70. Clipping วท ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... เดินหน้าจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย) 3  ...
ศุกร์, 25 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป