กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กฟผ.

ทั้งหมด 29 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [กฟผ., 3D, 4D, มหกรรมวิทยาศาสตร์]  ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
2. Clipping วท ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 11 กฟผ.พัฒนาเทคโนโลยี ระบบการคาดการณ์ข้อมูลลมล่วงหน้า     ...
พุธ, 31 สิงหาคม 2016
3. Clipping วท ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... มาแรง  ประชาชาติธุรกิจ 21 กฟผ. พัฒนาเทคโนโลยี ระบบการคาดการณ์ข้อมูลล่วงหน้า  ...
จันทร์, 29 สิงหาคม 2016
4. Clipping วท ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว สยามธุรกิจ 8 กฟผ.เปิดบ้านแห่งการอนุรักษ์พลังงาน ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
5. Clipping วท ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  6 คอลัมน์ ข่าวสั้น กฟผ.เปิดบ้านอนุรักษ์พลังงาน     ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
6. Clipping วท ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบบ่าย) 9 กฟผ.ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก    ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
7. Clipping วท ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กฟผ.ชี้โรงไฟฟ้าเทพาไม่ย้าย'มัสยิด-กุโบร์'   ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
8. Clipping วท ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ฐานเศรษฐกิจ 30,31 คอลัมน์ Up To Date กฟผ.สร้างคุณค่าร่วม ...
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
9. Clipping วท ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  6 สัมภาษณ์พิเศษ สหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคมการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
10. Clipping วท ประจำวันที่ 27 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ผู้จัดการรายวัน 8,7 กฟผ. โชว์ความพร้อมสู้ภัยแล้ง    ...
พุธ, 27 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป