กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก เว็บลิงค์

วท. กำหนดแนวทางปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทย

พิมพ์ PDF

 

       เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตามนโยบายของ คสช. ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี 

พลเรือเอก ณรงค์ กล่าวว่า “การปฏิรูปการศึกษา โดยวางยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้น ระยะยาวที่จะปฏิรูป สิ่งสำคัญคือการให้รัฐสนับสนุนงบประมาณการวิจัยมากขึ้น ซึ่งหัวหน้า คสช. เคยให้แนวทางจะให้งานวิจัยตอบสนองอุตสาหกรรมและนำไปพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ส่วนการสนับสนุนของภาครัฐไปยังภาคเอกชน มีหลักการใช้กำลังคนภาครัฐที่มีความสามารถด้านงานวิจัยสนับสนุนภาคเอกชนที่ไม่มีนักวิจัยของตนเอง ซึ่งคณะกรรมการเห็นสอดคล้องกันว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานที่นักวิจัยจะนำประสบการณ์ไปถ่ายทอดจะเป็นผลดีต่อภาพรวม ส่วนการสนับสนุนภาคเอกชนในเรื่องของงานวิจัยมีแนวคิดจะใช้มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้เอกชนได้ทำวิจัย โดยยกเว้นภาษีภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อการวิจัย ส่วนบรรจุการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ไว้ในรัฐธรรมนูญที่จะร่างใหม่หรือไม่ ต้องรอให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ เกิดขึ้นก่อน”
ข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
ภาพข่าว : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร
เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป