กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก สื่อสาธารณะ เริ่มแล้ว! พิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล

เริ่มแล้ว! พิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล


 

     วันนี้ (10 มกราคม 2558) เวลา 10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และจากหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ในครั้งนี้ ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า 

 

     หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรี และ ท่าน รมว.วท. ได้เปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติฯ แล้ว ได้เดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อพบเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ เด็กด้อยโอกาส เด็กเรียนดีแต่ยากจน เด็กจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักเรียนจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ และเด็กปั่นจักรยาน ประมาณ 25 คน ณ ห้องโดมชั้น 2 แล้ว ยังได้พาเด็กและเยาวชน ชมห้องทำงาน ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
     หลังจากนั้น ได้ชมการแสดงหุ่นเชิดของกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานพร้อมกับได้มอบคำขวัญ “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2558 ไว้ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความตั้งใจและหมั่นศึกษาเล่าเรียน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีจิตสาธารณะ รู้จักการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คำนึงถึงประเทศชาติ โดยมีคุณธรรมนำจิตใจ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติในอนาคต ซึ่งเด็กและเยาวชนเปรียบเสมือนต้นกล้าทรัพยากรมนุษย์ที่ควรได้รับการอบรมสั่งสอนให้การศึกษา บ่มเพาะให้เติบโตสมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญา และต้องได้รับการปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อให้มีความเพียบพร้อมทั้งความรู้ ความคิดที่ถูกต้อง มีเหตุผลและมีจิตใจที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจะได้ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริต ประพฤติชอบ มีความกตัญญู อ่อนน้อม อ่อนโยน มีความรัก ความสามัคคี และมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย
 
     นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์นำมาแสดง อาทิเช่นงานวิจัย“เลนส์ทวิทรรศน์” ของ สวทช. และ ของเล่นภูมิปัญญาไทยของ อพวช. และกิจกรรมอื่นๆ ของค่ายทรู ปลูกปัญญา กระทรวงวัฒนธรรม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หมู่บ้านอาเซียน กรมการแพทย์ทหารบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกภาครัฐและเอกชนที่มาแสดงในงานและเยี่ยมชมกิจกรรมหมู่บ้านอาเซียน ในส่วนของกิจกรรมด้านนอกที่ตึกนารีสโมสร ยังมีกิจกรรมของสำนักโฆษก อาทิการนั่งอ่านข่าวบนเวทีแถลงข่าว ภายในศูนย์แถลงข่าวของรัฐบาล การร้องเพลงคาราโอเกะ ทั้งนี้ ภายในงานยังมีของที่ระลึกต่างๆ แจกแก่เด็กๆ และเยาวชนที่มาร่วมงานภายในทำเนียบรัฐบาล โดยตลอดงานเด็กๆ จะได้มีโอกาสถ่ายรูปกับสแตนดี้ภาพถ่ายของนายกรัฐมนตรี ณ บริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าและมีโบโซ่แจกลูกโป่งแก่เด็กๆ ที่มาร่วมงานด้วย

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร และ นางสุนิสา ภาคเพียร นางวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป