กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก สื่อสาธารณะ ยงยุทธฯ ชม กระทรวงวิทยฯ คัดของขวัญปีใหม่ให้คนไทยครอบคลุมทุกกลุ่ม

ยงยุทธฯ ชม กระทรวงวิทยฯ คัดของขวัญปีใหม่ให้คนไทยครอบคลุมทุกกลุ่ม


 

          ตามที่นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ เดินทางตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 โดยการต้อนรับของ        นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร

 


           ทั้งนี้ นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รายงานการคัดสรรผลงานเด่นกว่า 20 โครงการ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านทั้งสังคม การศึกษา สาธารณสุข ภาคประชาชนระดับรากหญ้า การเกษตรและเศรษฐกิจ โดยจัดแบ่งเป็นกล่องของขวัญ 5 กล่อง ตามที่ได้รายงานข่าวสารไปก่อนหน้านี้แล้ว

 


           สำหรับบรรยากาศในการประชุมติดตามงานในวันดังกล่าว นายยงยุทธฯ กล่าวชื่นชมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่เตรียมความพร้อมผลงานได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมโชว์นิทรรศการย่อยเต็มพื้นที่ภายในอาคาร นับเป็นการบูรณาการภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นเอกภาพ ที่สำคัญโครงการต่างๆ ที่นำมาเป็นของขวัญให้พี่น้องประชาชนนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สามารถมองได้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน เยาวชน  การขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับรากหญ้า การยกระดับผู้ประกอบการ SMEs/OTOP การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การให้โอกาสแก่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตลอดไปจนถึงผลักดันงานวิจัยพัฒนาที่สร้างสรรค์โดยฝีมือคนไทยจนประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ นายยงยุทธฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ รู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานการพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนยีที่มิได้มุ่งหวังเพียงขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับมหภาคเพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างสรรค์และมีส่วนช่วยพัฒนาด้านสังคมชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยได้อีกด้วย

 ข่
าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพข่าว : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นายรัฐพล หงสไกร

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป