กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก สื่อสาธารณะ กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าเตรียมจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการ "คืนความสุขให้เธอ..เยาวชนไทย"

กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าเตรียมจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการ "คืนความสุขให้เธอ..เยาวชนไทย"


     วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2557) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุม คณะทำงานจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 โดยมีนายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ฯ ดังกล่าว พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัด วท. เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเตรียมเดินหน้าจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทย โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการ “คืนความสุข ให้เธอ..เยาวชนไทย” ซึ่งจัดขึ้น ณ ท้องฟ้าจำลอง และ นิทรรศการถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 เพื่อต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณถนนโยธี 

       นิทรรศการ “คืนความสุข ให้เธอ..เยาวชนไทย” คือ การนำนิทรรศการที่เคยจัดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ. เชียงใหม่ และ วท. มาจัดใหม่อีกครั้งที่ท้องฟ้าจำลอง ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 โดยเริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งมีรูปแบบ Theme การจัดงานเกี่ยวกับการดูดาว เพื่อขยายการเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในกรุงเทพฯ ได้เข้าชมนิทรรศการความรู้ที่เป็นประโยชน์ในย่านใจกลางเมือง ซึ่งในครั้งนี้ จะพบกับนิทรรศการที่หลากหลายมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นิทรรศการเกี่ยวกับดาว ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ และ ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันถ่ายทอดผลงานต่างๆ

          นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้เดินหน้าสำหรับการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์เพื่อต้อนรับ "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558" ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศ ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมสุขภาพจิต และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2558 ณ บริเวณถนนโยธี ซึ่งใช้รูปแบบ Theme การจัดงานคือ วิทยาศาสตร์กับแสง และวิทยาศาสตร์กับดิน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมสนุก และทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชนไทยสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป