กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก สื่อสาธารณะ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผนึกกำลังกับ 3 พันธมิตร จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผนึกกำลังกับ 3 พันธมิตร จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553


               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์บนถนนโยธี และถนนพระรามที่ 6  ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   และคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้และสัมผัสอย่างใกล้ชิด  พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิด  และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์  รับวันเด็กแห่งชาติ  ปี  2553” ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2553  ตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น  ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ถนนพระรามที่ 6 
               ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า  ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์  มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสังคมไทยให้มีความาเข้มแข็ง  เป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศและที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสติปัญญา  พัฒนาคน  ที่เป็นทรัพยากรประเทศ  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ดังที่นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้  แก่เด็ก ๆ ทุกคนว่า “คิดสร้างสรรค์  ขยันใฝ่รู้  เชิดชูคุณธรรม”  ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  จึงสานต่อแนวความคิดดังกล่าว  จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและจุดประกายให้เยาวชนไทยหันมาให้ความสนใจในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น
               จากการประสบผลสำเร็จอย่างสูงในการจัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์  นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา  ที่มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 35,000 คน ทั้งผู้ปกครอง  ครู  นักเรียน  และครอบครัวได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  เพื่อตอกย้ำความสำเร็จดังกล่าว ในปี 2553 นี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ผนึกกำลังกับอีก 3 พันธมิตรเพื่อนบ้านบนถนนโยธี  และถนนพระรามที่ 6 ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   และคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ  ปี 2553”  ขึ้นอีกครั้งเป็นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2553  โดยทั้ง 4 กระทรวง ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์  พัฒนาความคิด  ในรูปแบบของสถานีแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งถือเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่  โดยในปีนี้ มีมากกว่า 100 กิจกรรม  ใน 45 สถานีการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง บนถนนสายวิทยาศาสตร์แห่งนี้
               ด้าน ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวเพิ่มเติมว่า  เนื่องด้วยในปี 2553 นี้ องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Year of Biodiversity) ใน 45 สถานีบนถนนสายวิทยาศาสตร์ ปี 2553 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะมีกิจกรรมที่ร่วมฉลองปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ  เพื่อให้ความรู้แก่น้องๆ เยาวชน  อาทิ นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยพบกับสัตว์จริงนำมาจัดแสดง  และสาระในแต่ละกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติ  ผ่านการทดลองและเล่นเกมบิงโกสัตว์  ผีเสื้อกระดาษ  กลางคืน-กลางวัน  ที่คั่นหนังสือทำมือ  ใช้กระดาษจากธรรมชาติ  และข้อมูลเกี่ยวกับผีเสื้อคุ้มครอง  หรือกิจกรรมเดี่ยวหรือคู่ช่วยบอกที  ฝึกแยกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใจเลี้ยงคู่ โดยการแยกจากดอกใบ  รวมทั้งยังมีกิจกรรมสถานีการทดลอง  การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในทุกๆ ด้าน  ทั้งชีววิทยา  เคมี  ฟิสิกส์  ดาราศาสตร์  ความรู้พื้นฐาน  รวมถึงคณิตศาสตร์  เป็นหลากหลายความรู้ที่เยาวชนไทยไม่ควรพลาด  โดยทุกหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  และหน่วยงานผู้ร่วมจัดงาน ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะสร้างความเพลิดเพลินและสนุกสนาน
               สำหรับกรมทรัพยากรธรณี  ได้จัดแสดงไดโนเสาร์ กว่า 20 สายพันธุ์ พร้อมกิจกรรมความบันเทิงหลากหลาย อาทิ สอนการพับกระดาษเป็นรูปไดโนเสาร์  และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมจัดงานในวันที่ 9 มกราคม  โดยจัดกิจกรรม 4 สถานี ได้แก่ ผจญภัยในโลกกว้าง  ตามล่าหาความจริงความลับของ (ยอด) มนุษย์ และลองทำดู หนูทำได้  พร้อมรับของแจกของรางวัลมากมายตลอดงาน
               ด้าน ดร.พิชัย  สนแจ้ง  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า อพวช. ยังได้จัดกิจกรรมเตรียมการสาธิตเทคโนโลยีหุ่นยนต์  และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ที่เป็นที่ชื่นชอบของเยาวชน ณ เวทีกลางทุกวัน  และในฐานะผู้ประสานการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้  อพวช. ได้เตรียมเกม Passport เป็นหนังสือเดินทางบนถนนสายวิทยาศาสตร์ ที่ท้าทายความสามารถของน้องๆ ในการเดินทางและเรียนรู้ให้ครบทุกสถานี เพื่อรับรางวัลที่เต้นท์ อพวช. ซึ่งจัดเตรียมไว้มากกว่า 10,000 รางวัล โดยทุกปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากเยาวชนน้องๆ เป็นจำนวนมาก
               ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวเชิญชวนให้น้องๆ เยาวชน และโรงเรียนที่สนใจสามารถมาเที่ยวชมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 6-9 มกราคม 2553 เปิดให้เที่ยวชมตั้งแต่ 09.00-18.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และขอเชิญชวนพ่อแม่ พาลูกๆ มาเป็นครอบครัวเที่ยวงานถนนสายวิทยาศาสตร์  เพื่อให้เยาวชนไทย  ได้สัมผัสกับการเรียนรู้ที่ไม่มีในตำราเรียน  เปิดโลกทัศน์  เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน  นอกจากนี้ ในวันที่ 9 มกราคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 3 แห่ง ได้แก่ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถนนพระรามที่ 6  , ที่จตุรัสสแคว์ ปทุมวัน  และที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5 ปทุมธานี
               สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเดินทางมาเที่ยวชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ตั้งแต่วันที่ 6-9 มกราคม เวลา 09.00-18.00 น. โดยสามารถเดินทางได้ทั้งรถโดยสารประจำทางสาย 8, 44, 67, 92, 97, ปอ.44, ปอ. 157, ปอ.171 , ปอ.509 , ปอ.538 หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือโรงเรียนสามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมงานกรุณาสอบถามได้ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทรศัพท์ 02577 9999 ต่อ 1829 และ 1830 หรือ CallCenter 1313

 

 

 

 

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 02 354 4466 ต่อ 118
ถ่ายภาพโดย : น.ส.สุนิสา  ภาคเพียร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 02 354 4466 ต่อ 199

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป