กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รายการเดินหน้าประเทศไทย ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต

ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต


 

 

               ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาหาร และนักออกแบบ เพื่อหาไอเดียผลิตภัณฑ์ ผ่านกระบวนการค้นหาความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สู่ไอเดียใหม่ พร้อมทดสอบไอเดียและต้นแบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้โจทย์ที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้มากที่สุด สำหรับการเตรียมความพร้อมของธุรกิจและรองรับความต้องการของสังคมผู้สูงอายุ

 

 

 

               คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ประกอบกับเด็ก   เกิดใหม่มีจำนวนน้อยลง ส่งผลให้ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา รวมถึงกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ภายในปี พ.ศ. 2593 ประชากรผู้สูงอายุในโลกจะเพิ่มกว่า 20% หรือประมาณ 2,200 ล้านคน และจากผลสำรวจของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง Aging Society ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มคนอายุ 48 - 57 ปี ในปัจจุบันกำลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
 
               “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนี้ จะส่งผลถึงการตลาดของสินค้าและแนวโน้มของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นสัญญาณหนึ่งที่ส่งถึงผู้ประกอบการ SMEs ให้เริ่มทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของความต้องการสินค้าในตลาดโลก และหากผู้ประกอบการ SMEs สามารถวิเคราะห์ทิศทาง ปรับกลยุทธ์การผลิต จากการผลิตอาหารทั่วไป เป็นผลิตอาหารสุขภาพเพื่อสังคมผู้สูงอายุ และเริ่มต้นเจาะตลาดเป้าหมายกลุ่มนี้ได้ก่อน ย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว  อีกทั้งยังสามารถรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในอนาคตได้อีกด้วย”
 
               “สังคมผู้สูงอายุที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี จะกลายเป็นตลาดใหม่ที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการมากที่สุด จึงเป็นโอกาสและจุดเปลี่ยนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ของไทยที่จะขยับตนเองจากการผลิตอาหารทั่วไปสู่การผลิตอาหารสุขภาพเพื่อสังคมผู้สูงอายุที่จะสร้างโอกาสทางการตลาดได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพราะไทยมีข้อได้เปรียบทั้งด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตอาหาร ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์อาหารให้อร่อย และมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตอาหารของไทย ซึ่งเหล่านี้เป็นจุดแข็งที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยสามารถแข่งขันในตลาดกลุ่มนี้ได้” คุณอภิสิทธิ์ กล่าว

 

 

               ด้าน นางสาวเสาวภา ยุววุฑโฒ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวว่า “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ดำเนินโครงการ “การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ เพื่อสังคมผู้สูงอายุ (SMART FOOD)” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทย ในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับตลาดผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นตลาดใหม่ ตลาดใหญ่ และเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อ โดยโครงการ SMART FOOD ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และภายใน 3 ปี (ปี 2559 - 2561) จะสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างน้อย 25 ผลิตภัณฑ์ เป้าหมายของโครงการเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงและโอกาสทางการตลาดก่อนคู่แข่งขัน เพื่อนำมาวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงอายุทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 12 บริษัท”


ข่าวโดย: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 02 333 3728-3732    โทรสาร 02 333 3834

E-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook: sciencethailand

Call center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

Tags TCDC - ITAP - SMEs
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» Aerospace Economy Oppurtunities for SMEs
» สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ เปิดตัวผลสำเร็จ 17 เอสเอ็มอีผักและผลไม้ไทย ที่พร้อมแข่งขันในตลาดเออีซีด้วย ThaiGAP ในงาน THAIFEX2016
» ก.วิทย์ฯ เดินหน้า ‘โมเดลประเทศไทย 4.0’ ร่วมลงนามเอ็มโอยูกับบริษัทซอฟแวร์ยักษ์ใหญ่
» วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
» โครงการ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี)
» ปลัด ก.วิทย์ฯ นั่งหัวโต๊ะทบทวนยุทธศาสตร์ เตรียมจัดทำคำของบประมาณปี 2560
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป