กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รายการเดินหน้าประเทศไทย

รายการ เดินหน้าประเทศไทย

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 16 กรกฎาคม 2558

อุทยานวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย ก้าวไกลทัน

 

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 14 กรกฎาคม 2558

แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

https://youtu.be/6wc7jHr_Nr0?t=11m40s

 

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 3 มิถุนายน 2558

ชุบชีวิตยางพาราไทย

 

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 24 พฤษภาคม 2558

77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์

 

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 23 มีนาคม 2558

Talent Mobility เพิ่มโอกาสการวิจัยและพัฒนา

 

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 21 มีนาคม 2558

เดินหน้าแสงซินโครตอน

 
หน้า 5 จาก 6
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป