กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก คณะผู้บริหารในอดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในอดีต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในอดีต

พิมพ์ PDF

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในอดีต

alt
นายพิจิตต รัตตกุล

11 ส.ค.2529 - 3 ส.ค. 2531

 

alt
นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์

17 เม.ย.2535 - 10 มิ.ย.2535
alt
นายกอปร กฤตยากีรณ

18 มิ.ย.2535 - 23 ก.ย. 2535
alt
นายปรีชา มุสิกุล

29 ก.ย.2535 - 19 พ.ค.2538

 

alt
นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง

18 ก.ค.2538 - 24 พ.ย.2539
alt
นายอดิศร เพียงเกษ

29 พ.ย.2539 - 8 พ.ย.2540
alt
นายพรเทพ เตชะไพบูลย์

14 พ.ย.2540 - 6 ม.ค.2544

 

alt
นายระวี หิรญโชต

5 ต.ค.2541 - 29 มิ.ย.2542
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป