ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในอดีต

พิมพ์

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากอดีตถึงปัจจุบัน

alt
นายสมพร บุณยคุปต์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดกระทรวง
24 มี.ค. 2522 - 3 มิ.ย.2522
alt
ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดกระทรวง
4 มิ.ย.2522 - 5 มิ.ย.2522
alt
ดร.ประพฤทธิ์ ณ นคร

ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง
6 มิ.ย.2522 - 30 ก.ย.2524
alt
ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง
1 ต.ค.2524 - 20 มี.ค.2535
alt
นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง
20 มี.ค.2535 - 5 ต.ค.2541
alt
นายสันทัด สมชีวิตา

ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง
5 ต.ค.2541 - 30 ก.ย.2547
alt
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง
1 ต.ค.2547 - 30 ก.ย.2548
alt
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช

ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง
1 ต.ค.2548 - 30 ก.ย.2550
alt
ดร.สุจินดา โชติพานิช

ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง
1 ต.ค.2550 - 30 ก.ย.2553
alt
ดร.พรชัย รุจิประภา

ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง
1 ต.ค.2553 - 30 ก.ย.2555
   
Tags ข้อมูลหน่วยงาน - ปลัดกระทรวง - อดีต
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ จับมือ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงนามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนบนเกาะสีชัง
» ก.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวดการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
» ปลัด ก.วิทย์ฯ นั่งหัวโต๊ะทบทวนยุทธศาสตร์ เตรียมจัดทำคำของบประมาณปี 2560
» กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศผลสำรวจ 10 ข่าวดังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557
» ติดต่อหน่วยงาน
» รายงานผลการสำรวจการความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ปี 2552
» ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2554