กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก คณะผู้บริหารในอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในอดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในอดีต

พิมพ์ PDF

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในอดีต

krengsak.jpg
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์

17 เม.ย.2522 - 23 พ.ค.2522

 

alt
นายชุบ กาญจนประกร

24 พ.ค.2522 - 11 ก.พ.2523
alt
นายสุรินทร์ เศรษฐมานิต

11 ก.พ.2523 - 11 มี.ค.2523
alt
นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ

11.มี.ค.2523 - 10 มี.ค.2524

 

alt
นายเกษม สุวรรณกุล

(รักษาราชการแทน)
10 มี.ค.2524 - 10 มี.ค.2524
alt
นาวาอากาศโททินกร พันธ์กระวี

11 มี.ค.2524 - 6 พ.ค.2526
alt
นายดำรง ลัทธพิพัฒน์

7 พ.ค.2526 - 28 ก.ค.2528

 

alt
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน

29 ก.ค.2528 - 22 ส.ค.2528
alt
นายเล็ก นานา

28 ส.ค.2528 - 10 ส.ค.2529
alt
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน

(รักษาราชการแทน)
11 ส.ค.2529- 28 เม.ย.2531

 

alt
นายพงส์ สารสิน

(รักษาราชการแทน)
2 พ.ค.2531 - 8 ส.ค.2531
alt
นายประจวบ ไชยสาส์น

9 ส.ค.2531 - 21 พ.ย.2533
alt
นายเจริญ คันธวงศ์

22 พ.ย.2533 - 13 ธ.ค.2533

 

alt
นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ

14 ธ.ค.2533 - 23 ก.พ.2534
alt
นายสง่า สรรพศรี

24 ก.พ.2534 - 5 มี.ค.2534
6 มี.ค.2534 - 16 เม.ย.2535
alt
นายประยุทธ ศิริพานิชย์

17 เม.ย.2535 - 13 มิ.ย.2535

 

alt
นายไพจิตร เอื้อทวีกุล

14 มิ.ย.2535 - 28 ก.ย.2535
alt
นายพิศาล มูลศาสตรสาทร

29 ก.ย.2535 - 11 ธ.ค.2537
alt
นายสุวัฒน์ ลิปตพัลลภ

17 ธ.ค.2537 - 17 ก.ค.2538

 

alt
นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ

18 ก.ค.2538 - 15 มิ.ย.2539
3 ก.ค.2539 - 6 ต.ค.2541
alt
นายสุวิทย์ คุณกิตติ

7 ต.ค.2541 - 29 มิ.ย.2542
alt
นายอาทิตย์ อุไรรัตน์

12 ก.ค.2542 - 9 พ.ย. 2543
10 พ.ย. 2543 - 17 ก.พ.2544

 

alt
นายสนธยา คุณปลื้ม

18 ก.พ.2544 - 6 ต.ค.2545
alt
นายพินิจ จารุสมบัติ

7 ต.ค.2545 - 7 พ.ย.2546
alt
พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร

8 พ.ย.2546 - 9 มี.ค.2547

 

alt
นายกร ทัพพะรังสี

10 มี.ค.2547 - 1 ส.ค.2548
alt
นายประวิช รัตนเพียร

2 ส.ค.2548 - 18 ก.ย. 2549
alt
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์

8 ต.ค.2549 - 28 ม.ค.2551


 

alt
นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง

29 ม.ค.2551 - 19 ธ.ค.2551
 

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 
20 ธ.ค. 2551  - 6 มิ.ย. 2553
 
 
alt
นายวีระชัย วีระเมธีกุล

 6 มิ.ย. 2553 - 8 ส.ค. 2554
alt
นายปลอดประสพ สุรัสวดี

 9 ส.ค. 2554 - 27 ต.ค. 2555
alt
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

  28 ต.ค. 2555 - 29 มิ.ย. 2556
alt
นายพีรพันธุ์ พาลุสุข

 30 มิ.ย. 2556 - 29 เม.ย. 2557
alt
นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ
(ปฏิบัติราชการแทน)
 22 พ.ค. 2557 - 29 ส.ค. 2557

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป