กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ชุมชน ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ

ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ

พิมพ์ PDF

 

 

               (6 กรกฎาคม 2559) ณ โรงแรมดุสิต ธานี กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ จัดกิจกรรม “Technology Investment for SMEs Conference 2016” หรือเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหรือหุ้นส่วนธุรกิจ หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ“ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไอซีทีไทย” เพื่อนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหรือหุ้นส่วนธุรกิจ แก่คณะกรรมการ นักลงทุนในอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมทุน ได้มีโอกาสติดต่อธุรกิจและลงทุนร่วมกันในอนาคต นับเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไอซีทีไทยให้พัฒนาซอฟต์แวร์รองรับความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป

 

               นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมธุรกิจไอทียังสดใส โดยโอกาสทางธุรกิจไอทีของไทย หากวิเคราะห์จากปัญหาของระบบการเงินในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาอยู่นั้น ฉะนั้นเม็ดเงินที่มีอยู่ในตลาดจะไหลมาทางเอเชียเป็นหลัก จุดนี้ประเทศไทยต้องเตรียมพัฒนาบุคลากรของประเทศให้พร้อม สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ซึ่งศักยภาพของไอทีไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนถ้าไม่นับสิงคโปร์แล้วถือเป็นหนึ่งไม่แพ้ใคร เพราะประเทศไทยค่อนข้างตื่นตัวเร็วด้านเทคโนโลยี คนไทยค่อนข้างขวนขวายที่จะเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่สิ่งสำคัญคือความรู้ที่จะนำไปแข่งขันกับคนอื่น เพราะทุกวันนี้ตลาดโลกมีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการไอซีทีไทย จึงต้องเตรียมความพร้อมปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการศึกษาด้านนโยบาย การพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มโอกาสการทำธุรกิจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ความรู้ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ และทราบถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจยังเป็นอีหนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการความช่วยเหลือ ตลอดจนการส่งเสริม จากภาครัฐบาลและนักลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพและดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

  

               “ด้วยเหตุนี้ จึงร่วมกันดำเนินโครงการ“ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ ICT ไทย” ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์หลักของ สสว. ในการส่งเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเตรียมพร้อมผู้ประกอบการไอซีทีไทย ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป” รองผู้อำนวยการ สสว. กล่าว

 

      

 

               นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. กล่าวว่า Technology Investment for SMEs Conference 2016 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหรือหุ้นส่วนธุรกิจ แก่คณะกรรมการ นักลงทุนในอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมทุน โดยมีผู้ที่ร่วมนำเสนอหรือ Pitcher จำนวน 13 ราย จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เกาหลี มาเลเซีย ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม รวมทั้งยังมีการเสวนาที่สำคัญ 2 หัวข้อ ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง “Key Enabling Technology Hotspots for VCs in ASEAN” ที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นดาวเด่นสำหรับนักลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีในอาเซียนในระยะสั้นและระยะกลางจากมุมมองของผู้ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี (VCs) รวมทั้งเสนอมุมมองให้แก่ผู้เริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีหรือผู้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ในการเพิ่มโอกาสสำหรับการสร้างจุดสนใจเพื่อหาแหล่งเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน และการเสวนาเรื่อง “Investor Dilemma-where and how Corporate Ventures are investing” ที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจสำหรับองค์กรใหม่หรือบริษัทขนาดเล็กที่สามารถคิดค้นสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแปลกใหม่ได้ พร้อมการนำเสนอแนวโน้มและมุมมองในการรับเทคโนโลยีใหม่และการลงทุนร่วมของ VCs  ที่ไม่ได้มองแค่ในเรื่องของความน่าสนใจในการลงทุนแต่ยังมองในเรื่องการลงทุนในธุรกิจที่เป็นผู้นำในโลกดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย โดยทั้งสองหัวข้อได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมเสวนา” 

 

ข่าวโดย : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :       อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต
» สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี
» กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
» สวทช. ก.วิทย์ - สสส. และภาคีเครือข่าย หนุนเวที “นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยี แก้ปัญหาสังคม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป