การใช้นํ้าตาลในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

พิมพ์

การใช้น้ำตาลในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร     ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการถนอมผลไม้โดยใช้น้ำตาลมากกว่า ร้อยละ 40 ได้แก่ นํ้าผลไม้เข้มข้น นมข้นหวาน และผลไม้แช่อิ่ม เป็นต้น อาหารจำพวกนี้สามารถเก็บไว้ได้นานเนื่องจากแรงดันออสโมซีสของน้ำตาลสูง ทำให้สภาพของอาหารไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและขยายพันธ์ุของจุรินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ และราบางชนิด แต่บางกรณีอาจมีจุลินทรีย์บางชนิดเติบโตได้ จึงจำเป็นต้องใช้วิธีอื่นควบคู่ด้วย เช่น การบรรจุขณะร้อน การฆ่าเชื้อบริเวณผิวหน้า ของผลิตภัณฑ์

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางสาวอารี ชูวิสิฐกุล
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7186 ถึง 87
โทรสาร : 0 2201 7102
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

Tags รวมเทคโนโลยี - เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร - นํ้าตาล
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนจุลภาคด้วยแสงซินโครตรอน
» เทคโนโลยีการทำความเย็นด้วยฮีเลียมเหลว
» เครื่องดื่มนํ้ามังคุด
» เครื่องดื่มนํ้ากล้วยหอม
» การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม
» ข้าวผงผสมเกลือแร่
» ชาสมุนไพร