กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระบบคัดกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัสและตรวจวัดได้ทีละหลายคน Bhusit Phoseang 5979
2 สถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าอัตโนมัติ Bhusit Phoseang 6594
3 อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงทดแทน Bhusit Phoseang 6051
4 การพัฒนาระบบการแสดงผลแบบเสมือนจริงสามมิติพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Bhusit Phoseang 5953
5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลงภาพเอกสารเป็นข้อความ รุ่นที่ 2.5 Bhusit Phoseang 8374
6 เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือและเครื่องรบกวนสัญญาณเครื่องควบคุมระยะไกลด้วยความถี่วิทยุเพื่อใช้ในกิจการความมั่นคง (T-BOX) Bhusit Phoseang 6984
7 จมูกอิเล็กทรอนิกส์ Bhusit Phoseang 3521
8 ระบบเตือนภัยดินถล่ม Bhusit Phoseang 9294
9 ระบบตรวจวัดเพื่อทำการเกษตร Bhusit Phoseang 2698
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป