กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ

พิมพ์ PDF

    จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศประจำปี เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการกระจายการแข่งขันไปทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
วัตถุประสงค์ - สร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับเยาวชน - พัฒนาทักษะด้านการผลิต - สร้างประสบการณ์ทำงานเป็นทีม - พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร กิจกรรม - การสัมมนาครู อาจารย์ การพัฒนาจรวดขวดน้ำ - จัดการแข่งขันระดับภูมิภาค เดือนมิถุนายน - กรกฏาคม - จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกเดือนสิงหาคม - จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเดือนตุลาคม เป้าหมาย - การแข่งขันรอบคัดเลือก ภาคละ 2 สนาม - ผู้เข้าร่วมแข่งขันปีละ 1,500 ทีม ประโยชน์ ของผลงาน
 


    กิจกรรมเกิดการแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง เป็นการสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการทดลอง การเก็บ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้ร่วมกิจกรรมมีความสุข มีความเพลิดเพลิน
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    การศึกษา - เรียนรู้ - สร้างความตระหนัก ว&ท

สาขาผลงาน : พัฒนากำลังคน

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป