กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ไลโคเอ็ม

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ไลโคเอ็ม

พิมพ์ PDF

    เครื่องดื่มผลไม้รวมเพื่อสุขภาพไลโคเอ็ม (Lyco M) วว.ได้ดำเนิน "โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม เพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคมะเร็งในผู้สูงอายุจากพืช ผัก ผลไม้" เมื่อ พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและนำวัตถุดิบภายในประเทศที่มีสารไลโคปีน (lycopene) และเบต้าแคโรทีน (beta-carotene)ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระ และช่วยป้องกันโรคมะเร็งในผู้สูงอายุ สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยได้ทำการศึกษาคัดเลือกพืช ผัก ผลไม้ต่างๆ เช่น ฟักทอง มะเขือเทศ แตงโม แก้วมังกร และแครอท เพื่อตรวจวิเคราะห์สารไลโคปีน และเบต้าแคโรทีนธรรมชาติที่สามารถต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง ตามวิธีที่พัฒนาขึ้น จากนั้นนำพืช ผัก ผลไม้ที่มีปริมาณสารดังกล่าวมาพัฒนาสูตรเป็น เครื่องดื่มผลไม้รวมเพื่อสุขภาพไลโคเอ็ม (Lyco M) ซึ่งผ่านการศึกษาผลการต้านอนุมูลอิสระด้วย
ประโยชน์ของผลงาน
    เครื่องดื่มผลไม้รวมเพื่อสุขภาพไลโคเอ็ม (Lyco M) เหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย เนื่องจากไม่มีการเติมสารสังเคราะห์ ไม่มีการเติมน้ำตาล กรดซิตริด และการเจือสีสังเคราะห์แต่อย่างใด ที่สำคัญมีส่วนผสมของสารไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนธรรมชาติ 100% มีรสชาติกลมกล่อม มีส่วนผสมของเนื้อผลไม้ที่ผ่านการปั่นโดยละเอียดเพื่อเพิ่มกากใยอาหาร ช่วยให้ระบบการขับถ่ายดี
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        การผลิต : การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การลดค่าใช้จ่าย ในการผลิต เป็นต้น

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางสาวชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป