กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

เคลือบเซรามิก

พิมพ์ PDF

เคลือบเซรามิก

     เคลือบคือชั้นแก้วบางๆ ที่ฉาบบนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิกการพัฒนาเคลือบที่มีรูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์สามารถสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะใช้ควบคู่กับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือประโยชน์ใช้สอยแก่ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเคลือบประกอบด้วยการพัฒนาสูตรและกระบวนการเคลือบ ซึ่งได้แก่การเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมนํ้าเคลือบ การเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ และการเผา ซึ่งทุกขั้นตอนล้วนต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิต ควบคุม และพัฒนา เพื่อให้เคลือบที่ได้มีรูปลักษณ์และคุณภาพตามต้องการ เช่น การเลือกใช้วัตถุดิบเพื่อพัฒนาเคลือบทึบ/สี การเตรียมเคลือบด้วยการบดด้วยหม้อบด การทดลองพัฒนาเคลือบสี การทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำเคลือบ การเผา การตรวจสอบหาสาเหตุของตำหนิ เป็นต้น

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางวรรณา ต.แสงจันทร์
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7410
โทรสาร : 0 2201 7373
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป