กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ แก้วอ่อนสำหรับทำเครื่องประดับแก้ว

แก้วอ่อนสำหรับทำเครื่องประดับแก้ว

พิมพ์ PDF

แก้วอ่อนสำหรับทำเครื่องประดับแก้ว

     ลูกปัดแก้วมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับและของตกแต่ง เป็นสิ่งบอกถึงอารยธรรม และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ปัจจุบันได้พัฒนาทำรูปแบบและลวดลายที่หลากหลายแก้วที่ใช้ในการทำต้องมีสมบัติพิเศษเรียกว่า แก้วอ่อน แก้วอ่อน คือ แก้วชนิดโซดาไลม์ (Soda-limeglass) ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (Coeffi cient of Expansion,COE) ค่อนข้างสูง เนื่องจากการขึ้นรูปเป็นลูกปัดแก้วต้องใช้วิธีพ่นด้วยเปลวไฟ ( Lampworking) จึงต้องมีความอ่อนตัว เพื่อให้ขึ้นรูปได้ง่าย ทำลวดลายได้หลากหลาย จัดเป็นกลุ่มแก้วที่เรียกว่า Art glass ของต่างประเทศที่รู้จักกันดีคือ Moretti,Bullseye เป็นต้น โดยทำเป็นแท่งแก้ว เป็นแก้วผง หรือเป็นแผ่น มีหลายสีทั้งใสและทึบแสง มีราคาสูง โดยเฉลี่ยราคาแท่งแก้วตกอยู่ที่แท่งละประมาณ 100 บาท แก้วอ่อนทำจากวัตถุดิบหลัก 3 ชนิด คือ ทราย โซดาแอช และหินปูน แต่ต้องมีสารที่ทำให้แก้วอ่อนตัวและหลอมที่อุณหภูมิปานกลาง คือ 1400-1450 องศาเซลเซียส มีทั้งเป็นแก้วใส แก้วขุ่น และสามารถเติมสารออกไซด์ให้มีสีได้ มีความแข็งปานกลางเมื่อเทียบกับแก้วชนิดอื่นๆ
     กรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งมีกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้านวิเคราะห์ทดสอบและงานวิจัยทางด้านแก้ว มีความต้องการสร้างอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงได้พัฒนาเทคนิคการทำลูกปัดแก้วลวดลายต่างๆ จนมีความชำนาญและได้เปิดอบรมเทคนิคการทำลูกปัดแก้วจากแท่งแก้วอ่อนแก่ผู้สนใจแล้วหลายครั้ง และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุม ขณะนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้วิจัยเพื่อพัฒนาสูตรแก้วอ่อนและขึ้นรูปเป็นแท่งแก้ว พร้อมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตแก้วอ่อนให้แก่ผู้สนใจ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมแก้วขนาดเล็กที่มีการผลิตแก้วด้วย pot furnace ซึ่งเมืองไทยมีอยู่เป็นร้อยโรงงาน ให้สามารถนำสูตรแก้วอ่อนไปผลิตในเชิงพานิช เพื่อจำหน่ายแก่ผู้ต้องการทำลูกปัดแก้ว เครื่องประดับแก้วและของตกแต่งจากแก้ว ลดการนำเข้าแท่งแก้วจากต่างประเทศลดต้นทุนการผลิตลงได้อย่างมาก

 

ประโยชน์
1. ลดการนำเข้าแก้วอ่อนจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงมาก
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการขึ้นรูปลูกปัดแก้ว สร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้สนใจทั่วไปที่มีความรักงานศิลปะ
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสูตรแก้วอ่อนแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่เป็นระบบ pot furnace ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์แก้วชนิดใหม่ โดยไม่ต้องปรับหรือเพิ่มเครื่องจักร

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7368
โทรสาร   : 0 2201 7373
โทรศัพท์มือถือ : 08 1721 7509
E-mail    : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป