กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ดอกไม้เซรามิก

พิมพ์ PDF

ดอกไม้เซรามิก

     ดอกไม้เซรามิกเป็นผลิตภัณฑ์ดอกไม้ที่ทำจากเนื้อดินโบนไชน่ามีความสวยงามและมีสีสันเหมือนดอกไม้ธรรมชาติ เนื่องจากเนื้อดินโบนไชน่าเมื่อผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแกร่ง เนื้อสีขาว โปร่งแสง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อดินโบนไชน่าจะมีความสวยงาม และดูมีคุณค่า กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาการทำดอกไม้เซรามิกชนิดต่างๆ เช่น ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ ดอกบัวพันธุ์ต่างๆ ดอกไม้ป่า ดอกหน้าวัว และดอกเบญจมาศ เป็นต้น โดยใช้เนื้อดินโบนไชน่าได้เทคโนโลยีการขึ้นรูปให้กลีบดอกไม้มีความบางเหมือนดอกไม้ธรรมชาติ นำไปเผาที่อุณหภูมิสูงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแกร่ง และได้เทคโนโลยีการตกแต่งสี เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีสีสันเหมือนดอกไม้ธรรมชาติ สามารถนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ได้ เป็นการเพิ่มมูลค่า และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกให้มีความหลากหลาย ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางวรรณา ต.แสงจันทร์
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7410
โทรสาร : 0 2201 7373
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป