กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

สีผงเซรามิก

พิมพ์ PDF

สีผงเซรามิก

     สีเป็นวัตถุดิบที่สำคัญอย่างหนึ่ง สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกผลิตภัณฑ์เซรามิกไม่ว่าจะเป็นเครื่องสุขภัณฑ์ กระเบื้องปูพื้นบุผนัง โมเสค เครื่องถ้วยชาม ตลอดจนของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก ถ้าจะให้ดูสดใส สวยงาม มีคุณค่าจะต้องเคลือบหรือตกแต่งให้มีสีสัน จะโดยการใส่สีเซรามิกในเคลือบ หรือนำสีมาเขียนตกแต่งบนผลิตภัณฑ์ก็ได้ ผลิตภัณฑ์เซรามิกถ้าไม่แต่งเติมด้วยสีสัน จะไม่สวยงามขาดสิ่งจูงใจให้ชวนซื้อ สีจึงจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกสีเซรามิกหรือสีสะเตน เตรียมได้จากการนำวัตถุดิบอาจอยู่ในรูปของออกไซด์ เกลือคาร์บอเนต หรือรูปอื่นๆ เช่น เซอร์โคเนียมออกไซด์ (ZrO2) ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ทินออกไซด์ (SnO2) ควอรตซ์ (SiO2) หินปูน (CaCO3) และตัวเร่งปฏิกิริยา(Mineralizer) มาบดผสม การบดสผสมอาจบดผสมแห้งหรือเปียกก็ได้แล้วนำไปเผา (calcined) ที่อุณหภูมิเหมาะสม เพื่อให้เกิดเป็นโครงสร้างผลึกที่มีความเสถียร จากนั้นนำสีที่ได้ไปบดและล้างเอาเกลือที่ละลายน้ำออก และอบแห้ง แล้วนำไปบดละเอียดเพื่อนำไปใช้งาน

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางวรรณา ต.แสงจันทร์
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7410
โทรสาร   : 0 2201 7373
E-mail    : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป