กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

เครื่องย้อมกกอัตโนมัติ

พิมพ์ PDF

 

   

     เครื่องย้อมกก จะมีการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ โดยขั้นตอนของ การย้อมจะเริ่มตั้งแต่การเติมน้ำเข้าสู่ถังบรรจุน้ำย้อม จนได้ปริมาณ ที่ต้องการก็จะหยุด ให้ความร้อนด้วย Heater จนได้ความร้อนที่ตั้งไว้ ก็จะนำเอาสีย้อมผสมลงไปในถังบรรจุน้ำย้อม จากนั้นถังบรรจุเส้นกก ก็จะเริ่มหมุนเพื่อให้สีย้อมได้แทรกเข้าไปจนทั่วเส้นกก เมื่อสีย้อมจับเส้น กกจนทั่วแล้วตามเวลาที่กำหนด สีย้อมก็จะถูกปล่อยทิ้งจนหมด แล้วก็ จะเริ่มขั้นตอนการล้างเส้นกกให้สะอาด สลัดให้แห้งก่อนจะนำเส้นกกที่ ผ่านการย้อมแล้วไปตากแห้ง หรือนำไปผ่านกระบวนการทำให้แห้งด้วย เครื่องอบแห้งต่อไป เครื่องอบกกอัตโนมัติ จะใช้ความร้อนจาก Heater เป็นตัวกำเนิด ความร้อน สามารถควบคุมอุณหภูมิของการอบแห้งเส้นใยกกให้มี อุณหภูมิคงที่ตามต้องการ และสามารถปรับตั้งเวลาทำงานได้เมื่อถึงเวลา ที่กำหนด เครื่องก็จะหยุดการทำงานเพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน การทำงาน จะมีราวอบกก สามารถแขวนกกได้ตามแนวตั้ง ตัวเครื่อง อบแห้งจะมีฉนวนกันความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนสูญเสียและช่วย ประหยัดพลังงาน เครื่องบำบัดน้ำเสีย จะเป็นเครื่องที่ออกแบบโดยมีการผสมผสานระหว่างกระบวนการทางกายภาพและทางเคมี เพื่อลดความเข้มของสีย้อมที่เหลือจากการย้อมและลดความเป็นพิษของ น้ำเสียลงในระดับหนึ่งก่อนที่จะทำการปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ลักษณะเครื่องบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยถังรับน้ำย้อม กกและถังเติมสารเคมีเพื่อบำบัดน้ำเสีย มีถาดบรรจุถ่านกัมมันต์อยู่ด้านล่างของถังบำบัด ด้านบนถังบำบัดมีถังเติมสารเคมี มีวาล์วปิด-เปิด เพื่อควบคุมการปล่อยสารเคมีลงสู่ถังบำบัด

 

ลักษณะเด่นของเครื่อง
เครื่องย้อมกกอัตโนมัติ (ระบบต่อเนื่อง) ที่จัดสร้างขึ้นเป็นชุดเครื่องจักร ประกอบไปด้วย เครื่องย้อมกก เครื่องอบแห้ง และเครื่องบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการ เครื่องย้อมกกจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการย้อม เส้นกก ย้อมกกได้ครั้งละประมาณ 10 กิโลกรัม เครื่องอบแห้งเพื่อช่วยในการลดความชื้นสัมพันธ์ในอากาศ ป้องกันการเกิดเชื้อรา ส่วนเครื่องบำบัดน้ำเสียจัดสร้างขึ้นเพื่อบำบัดน้ำย้อมจากกระบวนการ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ กระบวนการทำงานของทุกเครื่องจะมีการทำงานแบบอัตโนมัติ

 

สนับสนุนโดย
โครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0 2333 3927
โทรสาร : 0 2333 3931

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นายเริงศักด์ิ มานะสุนทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
โทรศัพท์ : 0 2282 9009 ต่อ 6500, 6501, 401
โทรสาร : 0 2628 5209
โทรศัพท์มือถือ : 08 1804 3071
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป