กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ เครื่องกรองนํ้าเชื่อมความดันแบบแนวตั้ง (Diastar Filter)

เครื่องกรองนํ้าเชื่อมความดันแบบแนวตั้ง (Diastar Filter)

พิมพ์ PDF

    

     เป็นเครื่องกรองของเหลวโดยใช้ความดันแบบแนวตั้ง ขนาด Filtration Area 167 ตารางเมตร มีระบบสลัดกากด้วยแรงดันย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้อายุการใช้งานผ้ากรองนานขึ้น ไม่เปลืองน้ำสามารถเดินระบบแบบอัตโนมัติให้เครื่องสลับกันทำงานได้เอง ซึ่งเครื่องกรองจะไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว ทำให้ผ้ากรองไม่ขาดง่าย ช่วยลดการซ่อมบำรุง และใช้วัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศเครื่องจักรนี้เป็นเครื่องจักรที่จำเป็นและสำคัญต่ออุตสาหกรรมหลายสาขาที่ต้องมีการกรองของเหลว ซึ่งสามารถลดต้นทุนในภาคการผลิต และลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ

 

สนับสนุนโดย
โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0 2354 4466 ต่อ 613, 666
โทรสาร : 0 2354 3712

 

พัฒนาโดย
ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : 0 2470 9190
โทรสาร : 0 2470 9197

 

ร่วมกับ
บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
14/1 หมู่ 5 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 0 3220 0734-6
โทรสาร : 0 3220 0737

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป