กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

เครื่องฉีดพลาสติก (Plastic Injection Machine) ขนาด 200 ตัน

พิมพ์ PDF

                                                                                                                                                              
                        เครื่องฉีดพลาสติก                                                               
     เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมพลาสติกเพราะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนั้นพลาสติกได้รับความนิยมและแพร่หลายอย่างมากเพราะเป็นวัสดุที่สามารถใช้ทดแทนโลหะได้และยังมีคุณสมบัติที่ดีกว่าคือนํ้าหนักเบากว่าโลหะ จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมเครื่องฉีดพลาสติกที่พัฒนาใหม่โดยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยนี้ ใชเ้ทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้ปั้มระบบ Variable Piston Pump ทำใหสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น กว่าเดิม 20% และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการปรับปรุงระบบการทำงานที่มีความทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน ให้สัมพันธ์กับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรองรับระบบ Computer และวาลว์ ควบคุมไฮดรอลิก อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศอีกด้วย

 

สนับสนุนโดย
โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0 2333 3952, 0 2333 3956
โทรสาร : 0 2333 3932

 

พัฒนาโดย
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
86/6 อาคารสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
ซ.ตรีมิตร ถ.พระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2712 2096
แฟกซ์ : 0 2712 2979

 

ร่วมกับ
บริษัท ไทยเอเจนซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชั้น 2-3 อาคารวรสิน
ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2691 5900
แฟกซ์ : 0 2691 5820-1
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป