กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

เครื่องคัดขนาดกุ้งแบบลูกกลิ้ง (Roller Grader)

พิมพ์ PDF

     เครื่องคัดขนาดกุ้งแบบกลิ้ง                                                                               
     เครื่องคัดขนาดกุ้ง เป็นเครื่องจักรส่วนหนึ่งของสายการผลิตกุ้ง การคัดขนาดกุ้ง ถือเป็นกระบวนการตั้งต้นที่สำคัญของกระบวนการแปรรูปกุ้ง หลักการทำงานของเครื่องคัดขนาดกุ้งจะอาศัยช่องว่างของลูกกลิ้งที่มีความห่างไม่เท่ากันเป็นตัวแยกกุ้งโดยปล่อยให้ตกลงด้านล่าง ตัวเครื่องจะประกอบไปด้วย ลูกกลิ้งทำจากสเตนเลสสตีล หลายลูก จัดเป็นคู่ๆ วางห่างกันและกางออกจากกันเล็กน้อย ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะหมุนขณะใช้งานกุ้งที่ผ่านการล้างมาแล้วจะถูกพาขึ้นสู่ด้านบนด้วยระบบสายพานลำเลียง Bulk Feed Conveyor สายพานจะเทกุ้งลงบนเครื่องคัดขนาดกุ้งที่แผ่นตะแกรงสั่นได้ (Vibrator) กุ้งจะถูกเขย่าและเคลื่อนตัวไปข้างหน้า กุ้งที่กองอยู่บนแผ่นตะแกรงเมื่อถูกเขย่าจึงแยกตัวออกจากกันและกระจายตัวออกอย่างสม่ำเสมอ ก่อนที่จะถูกโรยลงชุดลูกกลิ้ง ลูกกลิ้งจะถูกวางทำมุมเอียงลาดลง 30 ํ กุ้งหลายๆ ขนาดจะไหลลงตามช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งที่วางไว้เป็นคู่ๆ ระยะห่างของช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งจะไม่เท่ากัน ด้านบนจะแคบกว่าด้านล่าง ดังนั้นกุ้งตัวเล็กที่ไหลลงมาจากด้านบนก็จะตกก่อน กุ้งตัวใหญ่จะตกไกลออกไป กุ้งที่ตกลงจะถูกรองรับด้วยกระบะแยกขนาดกุง้ หรือสายพานลำเลียงเพื่อสง่ ไปสูก่ ระบวนการแปรรูปต่อไป

 

สนับสนุนโดย
โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0 2333 3952, 0 2333 3956
โทรสาร : 0 2333 3932

 

พัฒนาโดย
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนน บางนาตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3821 5033-44
โทรสาร : 0 3874 3464
ลูกค้าสัมพันธ์ : 0 2784 6666
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ร่วมกับ
บริษัท พัฒน์กล จำกัด
348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10260 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2328 1032-49
โทรสาร : 0 2328 1058, 328

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป