กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ เครื่อง Freeze Dryer เพื่อใช้ในการผลิตวัคซีนและเซรุ่ม

เครื่อง Freeze Dryer เพื่อใช้ในการผลิตวัคซีนและเซรุ่ม

พิมพ์ PDF

                                                     
     เครื่อง Freeze Dryer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำแห้งด้วยความ
เย็นสูง ซึ่งต้องทำให้อุณหภูมิของเซรุ่มต่ำมากๆ ถึง -60 องศา เซลเซียส แล้วจึงค่อยๆ ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ เพื่อให้การ ระเหิดของน้ำเกิดขึ้นอย่างช้าๆ เป็นการรักษาคุณภาพของเซรุ่มให้ คงที่ ทำให้ต้องใช้เวลานานมากถึง 5-6 วัน เพื่อรักษาคุณภาพของ วัคซีนและเซรุ่ม โดยต้องมีระบบปิดฝาขวดอยู่ภายในเครื่อง เพื่อ ปิดผนึกขวดภายใต้ภาวะสุญญากาศ เพื่อป้องกันมิให้อากาศ และ ความชื้นเข้าไปทำลายวัคซีนและเซรุ่ม การพัฒนานี้จะทำให้เกิด ความมั่นคงด้านวัคซีนป้องกันโรคระบาดที่สำคัญอย่างยิ่ง และก่อ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยสามารถลดการนำเข้าเครื่องจักร และ วัคซีนจากต่างประเทศ ทำให้กำลังการผลิตวัคซีนในประเทศมีเพียง พอต่อความต้องการ มีผู้ชำนาญการเพียงพอที่จะซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเหล่านี้

 

พัฒนาโดย
สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2577 9000
โทรสาร : 0 2577 9009
Call center : 0 2579 3000
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ร่วมกับ
บริษัท เอ็น อาร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
768 หมู่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0 2758 1492-9
โทรสาร : 0 2384 1945
และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
1871 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2252 4106-9
โทรสาร : 0 2255 5558

 

สนับสนุนโดย
โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0 2354 4466 ต่อ 613, 666
โทรสาร : 0 2354 3712

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป