กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ การแพทย์และเภสัช รมว.วท. เป็นประธานงานแถลงข่าว “เปิดตัวโครงการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง”

รมว.วท. เป็นประธานงานแถลงข่าว “เปิดตัวโครงการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง”

พิมพ์ PDF

        วันนี้ ( 5 เมายน 2556) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ TCELS ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง” โดยมีการนำโมเดลหุ่นยนต์การแพทย์ชั้นสูงมาแสดง ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูงนี้ เป็นหนึ่งในโครงการบูรณาการภายใต้แผนงานกระทรวงฯ    เพื่อพัฒนาเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสใกล้สำเร็จให้สามารถออกสู่ตลาดเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  โดยการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้งบประมาณทั้งโครงการจำนวน 2,000 ล้านบาท ในเวลา 5 ปี ซึ่งประเทศไทยต้องใช้จุดแข็งประกาศความเป็นผู้นำเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รัฐบาลจึงให้ความสำคัญและเข้าไปช่วยสนับสนุนการสร้างศักยภาพในการผลิตเอง และทำให้เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะสนับสนุนการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ นำรายได้เข้าประเทศ
 

 

     รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินงานที่ได้รับความร่วมมือระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ซึ่งจะมีบทบาทในการบูรณาการงานวิจัยตั้งแต่ระดับการพัฒนานวัตกรรม จนถึงระดับอุตสาหกรรม และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้จัดวางโครงสร้างพื้นฐานกลางที่มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการรับรองคุณภาพและศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ขณะเดียวกันก็เปิดรับและพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน รวมทั้งจัดทำแผนกลยุทธ์หุ่นยนต์การแพทย์ชั้นสูง เพื่อเชื่อมโยงกับแผนและกิจกรรมหุ่นยนต์ด้านอื่น ๆ รวมถึงแผนเครื่องมือแพทย์ โดยในเฟสนี้จะใช้เวลาประมาณ 2 ปี
        ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ TCELS กล่าวว่า แผนงานในการดำเนินโครงการว่า ส่วนแรก TCELS จะเปิดศูนย์บูรณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง ส่วนที่สอง จะเป็นการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างเศรษฐกิจให้เป็นต้นแบบ ส่วนที่สาม คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการให้ความรู้ และจะทำการคัดเลือกต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เช่น หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ และหุ่นยนต์ผ่าตัด โดยร่วมทุนกับบริษัททั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตหุ่นยนต์ของภูมิภาค รวมถึงประเทศยักษ์ใหญ่อย่าง สหรัฐอเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น อันจะนำไปสู่การสร้างแบรนด์หุ่นยนต์การแพทย์ของไทยในเวทีระดับโลกได้ 


       ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  กล่าวว่า หุ่นยนต์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ในภาพรวมนั้นจะต้องผ่านมาตรฐานและเงื่อนไขที่รับรองความปลอดภัยในการใช้กับร่างกายมนุษย์ ขณะเดียวกันต้องมองถึงแนวโน้มความต้องการของตลาดโลกด้วย ปัจจุบันจะพบได้ว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้บริการเทคโนโลยีทางด้านนี้สูง จึงต้องมีการผลักดันให้เกิดศูนย์ฝึกอบรมและใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อยกระดับเส้นทางวิชาชีพของนักวิชาการหุ่นยนต์ ตลอดจนพัฒนาการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวเนื่องต่อไปซึ่งจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 5 ปี 

 

เขียนข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ถ่ายภาพและวีดีโอโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ และ นายรัฐพล หงสไกร
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» รมว.วิทย์ เชื่อนวัตกรรมจะช่วยศก.ไทยเปลี่ยนสู่ยุค 4.0 l 1 สิงหาคม 2559 l Smart sme
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
» Business Smart ตอน สิทธิประโยชน์ Start up
» วท.เดินหน้า ดันมาตรวิทยาปฏิรูป NQI เล็งสร้างเครือข่ายบูรณาการอาเซียน หวังเศรษฐกิจโตร่วมกัน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป