กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ การแพทย์และเภสัช เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนจุลภาคด้วยแสงซินโครตรอน

เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนจุลภาคด้วยแสงซินโครตรอน

พิมพ์ PDF

        ปัจจุบันเทคโนโลยีในการสร้างชิ้นส่วนขนาดเล็ก ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องการลดขนาดของอุปกรณ์ให้เล็กลง ดังนั้นแสงซินโครตรอนจึงถูกนำมาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนขนาดจิ๋ว โดยการนำแบบที่ได้ไปอาบรังสีเอกซ์ที่สถานีทดลอง BL-6 : X-Ray Lithography   รังสีเอกซ์จะผ่านทะลุเข้าไปในพอลิเมอร์ไวแสงมากกว่า 1,000 ไมโครเมตร(µm) ส่งผลให้โครงสร้างที่ได้มีความแม่นยำตามที่ออกแบบไว้ และสามารถพัฒนานำไปใช้เป็นแม่พิมพ์โลหะเพื่อผลิตชิ้นส่วนขนาดจิ๋วที่ต้องการ จำนวนมากได้  ส่งผลให้ต้นทุนการสร้างชิ้นงานลดลง  จึงเหมาะสำหรับนำไปสร้างชิ้นงานต้นแบบ และชิ้นงานในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตชิ้นส่วนขนาดจิ๋วต่าง ๆ เช่น

 • อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนนาฬิกา เช่น ชิ้นส่วนเฟืองขนาดเล็ก ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการประกอบเป็นนาฬิกา ยิ่งต้องการความแม่นยำในการทำงานมากเท่าไร ความละเอียดแม่นยำในการสร้างเฟืองขนาดเล็กก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน

 

 • อุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์ขนาดเล็ก ในปัจจุบันการผลิตชิ้นงานหลายประเภท มีความจำเป็นต้องใช้มอเตอร์ขนาดเล็กเป็นส่วนประกอบ เช่น อุปกรณ์การแพทย์ ส่วนขับเคลื่อนหัวอ่านแผ่นดิสก์ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งระบบสั่นในโทรศัพท์มือถือ

 

 • อุตสาหกรรมการผลิตเลนส์กล้องถ่ายรูป หรือแม้กระทั่งกล้องดิจิตอลขนาดเล็กก็ยังมีส่วนประกอบของเฟืองขนาดเล็ก  เพื่อช่วยในการโฟกัสภาพอัตโนมัติ และการซูมภาพเข้าออก ซึ่งเป็นกลไกที่จำเป็นอย่างมากในการใช้

 

 

 • ทางการแพทย์ปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโลยีระดับไมโครเมตร และนาโนเมตร มาใช้การผลิตเครื่องมือต่าง ๆ เช่น อวัยวะต่าง ๆ เครื่องมือผ่าตัด เครื่องมือสำหรับการวินิจฉัยโรค เป็นต้น

www.davance.com/intrend.html

 

 • อุตสาหกรรมยานยนต์ (ส่วนของตัววัดความเร่งใน Airbag Sensor) เป็นการสร้างตัวตรวจจับ เพื่อนำไปใช้กับระบบถุงลมนิรภัยในรถยนต์ ซึ่งได้แก่ สวิตช์ตรวจจับความเร่ง และตัวขับเร้าแบบซี่หวี

 • อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมกระดาษ หรือแม้แต่อุตสาหกรรมอาหารและยา สามารถนำอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นมาใช้ในงานด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจความชื้นในเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นต้น

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
คุณฉัตรชัย  พิศพล และคุณรัชนก  ศรีผึ้ง
ส่วนงานพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
อาคารสุรพัฒน์ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ถ.มหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
โทรศัพท์  :  0-4421-7040  ต่อ 1607, 1608
โทรสาร  :  0-4421-7047
Website  :  www.slri.or.th
E-mail  :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป