กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ การแพทย์และเภสัช กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อโรคฉี่หนูโดยใช้พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ขนาดนาโนเมตรที่มีหมู่เอมีนอยู่บนพื้นผิวโดยเทคนิคการรวมกลุ่ม

กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อโรคฉี่หนูโดยใช้พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ขนาดนาโนเมตรที่มีหมู่เอมีนอยู่บนพื้นผิวโดยเทคนิคการรวมกลุ่ม

พิมพ์ PDF

กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อโรคฉี่หนู     การวินิจฉัยถึงสาเหตุวา่ มีการติดเชื้อโรคฉี่หนูได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ ในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคฉี่หนูจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อการหาสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค รวมทั้งสามารถทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจ เช่น ช่วยลดการใช้ยา และอุปกรณ์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคซึ่งเป็นประโยชน์ทางด้านสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติอีกด้วย

 

     การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการเตรียมพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ขนาดนาโนเมตรที่มีหมู่เอมีนอยู่บนพื้นผิว การยึดตรึงแอนติเจนหรือแอนติบอดีบนพื้นผิวของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ให้มีความจำเพาะเจาะจงในการตรวจหาเชื้อโรคฉี่หนู (L. pyrogenase)โดยการเกิดพันธะไฮโดรเจนและปฏิกิริยาทางไฟฟ้าระหว่างหมู่ฟังก์ชันเอมีนบนพื้นผิวของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์กับแอนติเจนหรือแอนติบอดี และการตรวจหาเชื้อโรคฉี่หนูโดยการรวมกลุ่ม เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาจับยึดกันอย่างจำเพาะของแอนติเจนและแอนติบอดีบนพื้นผิวของพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ เป็นผลทำให้พอลิเมอร์ลาเท็กซ์เกิดการรวมตัวกันขนาดใหญ่ขึ้นมีความเสถียรลดลง และตกตะกอนในที่สุด สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ด้วยตาเปล่า สามารถตรวจหาได้ในระยะเวลาสั้น และวิเคราะห์เชิงปริมาณเมื่อใช้เครื่องมืออื่นประกอบ ได้แก่ เครื่องวัดความขุ่น เป็นต้น

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
ดร.ณัฏฐพร พิมพะ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2564 7100 ต่อ 6551
โทรสาร : 0 2564 6985
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป