กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ การแพทย์และเภสัช เทคโนโลยีการเก็บกักสาระสำคัญในอนุภาคนาโนโดยใช้ไขมันชนิดแข็ง

เทคโนโลยีการเก็บกักสาระสำคัญในอนุภาคนาโนโดยใช้ไขมันชนิดแข็ง

พิมพ์ PDF

เทคโนโลยีการเก็บกักสาระสำคัญในอนุภาคนาโน

     ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง (Cosmeceutical Products) เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมคุณสมบัติของเครื่องสำอางและ/หรือยาไว้ด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยการนำเทคโนโลยีการผลิตหลายชนิดมาใช้เทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางคือ เทคโนโลยีการเก็บกักสารสำคัญในอนุภาคนาโนโดยใช้ไขมันชนิดแข็ง (Solid Lipid Nanopartical: SLN) เนื่องจากอนุภาคที่มีขนาดเล็กระดับนาโนจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสทำให้สามารถนำส่งสารสำคัญผ่านชั้นผิวหนังได้มากขึ้น และการใช้ไขมันชนิดแข็งทำให้สามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การเตรียมอนุภาคนาโนในรูปแบบดังกล่าวยังสามารถเปลี่ยนสารสำคัญที่ไม่ละลายน้ำให้อยู่ในรูปแบบของเซรั่มหรือของเหลวเนื้อเดียวกันที่เป็นน้ำได้อีกด้วย

 

     ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนากับ ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะผู้วิจัย จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเครื่องสำอางโดยใช้ไขมันชนิดแข็ง โดยได้คัดเลือกสารสำคัญที่มีฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นสูงจากกลุ่มสารสมุนไพรคือ สารสกัดน้ำมันจากกะเพราและสารสกัดจากดอกดาวเรือง และกลุ่มสารสังเคราะห์คือ สารแกมมาออริซานอลจากน้ำมันรำข้าวและกรดอัลฟ่าไลโปอิค มาละลายไขมันทดสอบและค้นพบชนิดของไขมันที่เหมาะสมในการเตรียมอนุภาคนาโนในแต่ละสารสำคัญ

 

     อนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งซึ่งบรรจุสารสำคัญที่เตรียมได้มีขนาดอนุภาคในช่วง 100-300 นาโนเมตรและเมื่อทดสอบความคงตัวทางกายภาพและเคมีที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียส และ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120วัน พบว่า อนุภาคมีความคงตัวค่อนข้างดี และจากการเตรียมอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งซ้ำ 5 ครั้ง พบขนาดและการกระจายของอนุภาคมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ จากการประเมินฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นโดยการเหนี่ยวนำเซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระพบว่า สามารถเพิ่มอัตราการอยู่รอดของเซลล์ได้ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับการใช้สาระสำคัญเดี่ยวๆ

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
ดร. สิรพัฒน์ ประโทนเทพ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2564 7100 ต่อ 6588/ 6556
โทรสาร : 0 2564 6985
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป