กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ การแพทย์และเภสัช สูตรสารผสมไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes (P. acnes) ที่ก่อให้เกิดสิว

สูตรสารผสมไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes (P. acnes) ที่ก่อให้เกิดสิว

พิมพ์ PDF

สูตรสารผสมไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย

     เทคโนโลยีการพัฒนาสูตรสารผสมไททาเนียมไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงภายใต้รังสีอุลตร้าไวโอเลตและแสงที่ตามองเห็น เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาสิวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย P. acnes

 

จุดเด่นของเทคโนโลยี
     เทคโนโลยีการพัฒนาสูตรสารผสมไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาสิวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย P. acnes ที่พัฒนาได้มีจุดเด่น ดังนี้
     1. สามารถพัฒนาสูตรสารผสมไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการป้องกันและรักษาสิวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย P. acnes ได้ โดยสารผสมดังกล่าวประกอบด้วยสารเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่เป็นสารไททาเนียมไดออกไซด์และประกอบด้วยสารเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงชนิดอื่น เช่น อนุภาคนาโนเงิน อีกทั้ง ยังประกอบด้วยโซเดียมเปอร์บอเรตแมกนีเซียมซิลิเขต กรดซิตริก เพื่อช่วยสนับสนุนการทำปฏิกิริยาของสารไททาเนียมไดออกไซด์ในช่วงรังสีอุลตรา้ไวโอเลต และช่วงแสงที่ตามองเห็นได้อีกด้วย
     2. ผลจากการศึกษาในอาสาสมัครพบวา่ เมื่อทดลองใช้สารผสมไททาเนียมไดออกไซด์ที่พัฒนาได้จำนวน 2 ครั้ง /วัน เป็นเวลา 28 วันจะสามารถลดจำนวนและความรุนแรงของสิวที่เกิดขึ้นได้จริงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ สารผสมไททาเนียมไดออกไซด์ที่พัฒนาได้ดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังอีกด้วย

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2564 7100 ต่อ 6552
โทรสาร : 0 2564 6985
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป